Районний методичний кабінет

відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Решетилівської РДА
Жовтневий НВК
Решетилівської районної ради
Полтавської області

Картка обліку об’єкта передового педагогічного досвіду

Тема досвіду: Використання комп’ютерних та інформаційно-комунікативних технологій на уроках географії

Об’єкт досвіду: Таранець Олена Вікторівна, учитель географії вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, стаж роботи 24 роки, закінчила Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка в 1989 р.

Адреса досвіду: Жовтневий НВК Решетилівської районної ради Полтавської області, с. Жовтневе, вул. Свердлова, тел. 9-54-48.

Досвід вивчався: в 2007-2008 році директором Жовтневого НВК Литвин Ю.В. 

Актуальність досвіду: На сучасному етапі пріо¬ритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комуні¬каційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчаль-но-виховного процесу, доступність та ефективність оcвіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Це досягається шляхом забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх, інформаційних і комуніка-ційних потреб учасників навчально-виховного процесу, а також шляхом впровадження інтегрованих електронних комплексів. Основною метою освіти стає максимальний розвиток компетентності особистості щодо саморегуляції, самоосвіти та самовдосконалення і виховання відчуття постійної потреби в цьому . У наш час комп'ютер дає нові мож¬ливості для творчого розвитку ді¬тей, дозволяє звільнитися від нуд¬ного традиційного навчання і роз¬робити нові ідеї, дає можливість вирішувати цікавіші проблеми.

Вид досвіду за характером новизни: Раціоналізаторський.

Провідна педагогічна ідея досвіду: Використання ІКТ на уроках географії дозволяє значно активізувати пізна¬вальну діяльність учнів. Застосування пер¬сональних комп'ютерів вирішує проблему змісту навчання, нових його форм і методів, значно під¬вищує рівень мотивації в навчан-ні. При цьому є можливість значно покращити сам процес управління пізнавальною діяльністю учнів. Це відбувається на всіх рівнях засвоєння нового матеріал, його за¬кріплення і перевірки знань, умінь і навичок. Велике значення тут має індивідуалізація навчання, а також налагодження постійного зворотного зв'язку. Використову¬ючи комп'ютер, є можливість постійно контролювати рівень за¬своєння знань і вміння їх викорис¬товувати для вирішення поставле¬них задач. При цьому поза увагою не залишається жодна неточність і помилка. Уроки з використанням комп’ютерних технологій дають можливість розвивати одну з найважливіших компетенцій - інформаційну, що передбачає вміння проектувати об’єкти і процеси, відповідально реалізовувати власні плани, є головною передумовою підготовки учнів, які можуть працювати в інформаційному суспільстві сьогодні і в майбутньому Дана тема досвіду доповнена посібником ««Мультимедійна презентація як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії», яка створена на основі власного досвіду, спостережень педагога зі стажем. 

Технологія досвіду: Використання комп’ютерних та ІКТ на уроках для досягнення дидактичної мети дає можливість застосовувати як окремі види навчальної роботи, так і будь-який інший набір, тобто спроектувати навчальне середовище. Процесу формування знань, думок, уявлень сприяють інтерактивні технології, серед яких метод проектів, уроки – дослідження, уроки – подорожі, семінарські заняття і конференції, уроки – практикуми і театралізовані уроки, екскурсії та рольові ігри.

Результативність досвіду: Учні проявляють інтерес до предмету, вчаться самостійно мислити, оцінювати свої дії та дії своїх товаришів. ІКТ відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації; підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості; дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання; дають можливість знаходити і закріплювати різноманітні професійні навички.

Учні щорічно є переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад з географії, Всеукраїнських інтерактивних конкурсів «Колосок», «Геліантус» , «Мультитест» навчаються у вищих навчальних закладах по спеціальностях, пов’язаних з предметом.

Рекомендована література за проблемою досвіду:
  • Бодня О.В.Мультимедийная презентация к уроку. – Х. Изд. группа «Основа», 2011. – 128с.
  • Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14. 01.2004. - №24. (Освітня галузь «Природознавство», Географічна компонента).
  • Інновації на уроках географії /. Упорядн. Є. І. Науменко, В.М. Андрєєва. – Х.: Основа, 2007. – 160с.
  • Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці. Державна програма на 2006-2010 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 року. - №1153.
  • Intel, Навчання для майбутнього. – Видавнича група «BHV», 2004. – 416с. 
  • Корнєєв В. П. Сучасні технології в процесі вивчення географії.// Географія. – 2006. - №20. 
  • Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002.
  • Пирогов І.А. Використання інформаційних технологій на уроках географії // Географія. – 2007. - № 24.
  • Сакун Л. А. Використання ком’ютерних технологій на уроках географії. // Географія. – 2007. - № 21. 
  •  Урок географії в сучасних технологіях. – Х.Вид.група «Основа», 2006. – 176 с.
Де зберігається матеріал про досвід: відділ освіти Решетилівської райдержадміністрації

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 159
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вхід
Пошук
Архів новин
Друзі сайту