Районний методичний кабінет

відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Решетилівської РДА

Піщанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Л.М. Дудки
Решетилівської районної ради
Полтавської області

Картка обліку об’єкта передового педагогічного досвіду

Тема досвіду: Прищеплення учням любові до читання – основної форми здобуття інформації, засвоєння нагромаджених людством знань.

Об'єкт досвіду: Кулик Ніна Василівна - учитель початкових класів Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Л.М. Дудки Решетилівської районної ради Полтавської області.

Освіта: повна вища педагогічна. 

Стаж педагогічної роботи: 29 років.

Народилася Кулик Н.В. 16 жовтня 1961 року в с.Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області.

Після закінчення школи у 1978 році вступила на навчання до Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка.

В 1982 році, після закінчення ПДПІ, Кулик Ніна Василівна була призначена на посаду учителя початкових класів Шамраївської 8-річної школи Решетилівського району Полтавської області.

З 1985 року працює учителем початкових класів Піщанської середньої школи імені Л.М. Дудки Решетилівського району Полтавської області.

У 1987 році Кулик Н.В. нагороджена Почесною Грамотою обласного відділу народної освіти, обкому профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ за досягнуті успіхи по розвитку народної освіти;

у 1992 році нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти України за багаторічну творчу працю у справі навчання і виховання підростаючого покоління;

у 1998 році - Грамотою відділу освіти Решетилівської районної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток освіти району;

у 2001 році - Грамотою відділу освіти Решетилівської районної державної адміністрації за багаторічну працю на педагогічній ниві, значні успіхи у навчанні та вихованні молодого покоління;

у 2007 році – Грамотою управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за сумлінну працю в галузі освіти, вагомий особистий внесок у розвиток регіональних програм, професійну майстерність;

у 2011 році – Грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти та з нагоди 50-річчя від дня народження.

У 2002 році Кулик Ніні Василівні було встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

Вона - керівник методичної комісії вчителів початкових класів Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Л. М. Дудки Решетилівської районної ради Полтавської області.

Вчителька перебуває в постійному творчому пошуку сучасних методів організації навчально-виховного процесу.

Адреса досвіду: 38410 с.Піщане, Решетилівський район, Полтавська область Піщанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Л.М. Дудки Решетилівської районної ради Полтавської області.

Досвід вивчався: у 2001-2012 навчальних роках директором Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Л.М. Дудки Решетилівської районної ради Полтавської області Гилюн Е.Ю. та заступником директора з навчально-виховної роботи Вініченко В.І.

Актуальність досвіду: Вчитель Кулик Ніна Василівна погляд на сучасну початкову освіту здійснює з урахуванням факту зниження вікового цензу молодших школярів та з усвідомленням необхідності нових відповідних психолого-фізіологічних підходів до організації навчального процесу з учнями - шестирічками. Будучи глибоко переконаною, що першочерговим завданням класовода є навчити учнів усвідомлено, виразно і швидко читати, прищепити любов до читання - основної форми здобуття інформації, засвоєння нагромаджених людством знань, педагог основну увагу у своїй діяльності зосередила на пошуку оптимальних форм роботи, які б дозволили дітям відчути радість і задоволення від навчальної діяльності, бажання засвоювати додаткову інформацію з усіх предметів і в той же час сприяли б якнайшвидшому виробленню у них навичок швидкого, вдумливого читання, розвитку зв′язного мовлення, усної творчості.

Вид досвіду за характером новизни: раціоналізаторський.

Для досягнення дидактичної мети Кулик Ніна Василівна, творчо осмисливши сучасні передові педагогічні технології, спираючись на 29-річний досвід викладання у початкових класах, знайшла оптимальні прийоми, які сприяють виробленню в учнів навичок швидкого, вдумливого читання, розвитку зв′язного мовлення, усної творчості, формуванню стійкого інтересу до цього виду діяльності. Особливої уваги заслуговує підібраний і апробований нею комплекс спеціальних вправ, які ефективно впливають на розвиток мовленнєвого апарату, мовленнєвого дихання, розширення поля читання, периферичного зору, уваги, пам′яті, направлені на подолання труднощів у розумінні прочитаного, на формування умінь передбачити проблемні моменти в ході відпрацювання елементів читання та влучно відшукати найбільш ефективні шляхи їх подолання. Вчителька підготувала спеціальну добірку ігор та вправ для підвищення якості читання у початкових класах, яка, сподіваємось, стане у пригоді багатьом колегам.

Провідна педагогічна ідея досвіду: Досвід вчителя Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Л.М.Дудки Решетилівської районної ради Полтавської області Кулик Ніни Василівни направлений на органічне поєднання процесу опанування дітьми грамотою з виробленням у них внутрішніх мотивів до оволодіння гарним мовленням, читанням і письмом. Впроваджений педагогом комплекс спеціальних вправ дозволяє розвивати у них увагу, пам'ять, посидючість. Бадьора, оптимістична атмосфера, яка виключає психічну і фізичну перевтому, сприяє творчості, піднесенню віри кожної дитини у власні сили.

Технологія досвіду: Книга – володар дум, вихователь, вона сприяє формуванню громадян-ського й морального обличчя людини. Щоб цей засіб був дієвим, читання має стати неодмінною потребою кожного молодшого школяра, бо читання є і завжди буде основною формою засвоєння нагромаджених людством знань, набуття найрізноманітнішої змістової та емоційної інформації. Але читання стане щоденною потребою лише тоді, коли педагог виховає любов до нього. Адже учні, які погано читають, не відчувають потреби спілкуватися з книжкою, часто відстають із багатьох предметів.

Навчити учнів читати ефективно й раціонально, дістаючи з прочитаного максимум користі й задоволення протягом мінімуму часу, уміти гнучко застосовувати різні види й режими читання в залежності від його мети й змісту, зробити сам процес навчання цікавим - провідна ідея досвіду роботи вчителя початкових класів Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Л.М.Дудки Решетилівської районної ради Полтавської області Кулик Ніни Василівни.

Підібрані вчителем Кулик Н.В., систематизовані і апробовані ігри і вправи для підвищення якості читання в початкових класах дають можливість якісно впливати на три види аналізаторів:

  • зоровий (сприйняття тексту рухом очей)
  • мовний (інформація промовляється – артикулюється)
  • слуховий (слухається мовленнєвий переказ сприйнятого), що в свою чергу позитивно відображається на активності пізнавальної діяльності учнів.

Результативність досвіду: Використання сучасних педтехнологій, власне удосконалення підходів до викладання предметів у початкових класах, 29-річний досвід роботи на освітянській ниві, творчий підхід і наполегливість, в кінцевому рахунку, дозволили вчителю Кулик Ніні Василівні досягти високих результатів у навчально-виховному процесі.

Контрольні роботи за завданнями адміністрації з української мови (читання) підтверджують високий та достатній рівень знань її учнів з цього предмету, відповідають вимогам Державних стандартів початкової загальної освіти.

Якісний показник навчальних досягнень її учнів у 2007-2008н.р. становив 44%, у 2008-2009н.р. – 55,6%, у 2009-2010н.р. – 66,7%. У 2010-2011н..р. – 62%, у І семестрі 2011-2012н.р. – 62,5%.

Вихованці Кулик Н.В. відзначаються допитливістю, багато працюють з енциклопедіями, словниками, пресою.

У 2009-2010н.р. Піщанська Яна (4 клас) посіла І місце в Регіональному конкурсі «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу».

Набуті ними навички виразного і швидкого читання, любов до читання як основної форми здобуття інформації, засвоєння нагромаджених людством знань дозволили дітям відчути радість і задоволення від навчальної діяльності, бажання засвоювати додаткову інформацію з усіх предметів. Вони приходять у 5-й клас із умінням вести навчальні дискусії, зв'язно висловлювати думки, логічно мислити; виявляють самостійність у судженнях, ініціативність, прагнення до самовдосконалення; підтверджують високий рівень знань, отриманий у початкових класах. Продовжуючи навчання в основній та старшій школах, вони є постійними учасниками, призерами районних та обласних олімпіад з базових дисциплін.

Так, у 2000-2001н.р. призерами районних олімпіад стали: Сергійчук Юрій – з географії, Долгов Валентин – з історії, Карпук Інна – з української мови; взяли участь в обласних олімпіадах: Кулик Євген – з біології, Буланий Анатолій – з географії (VІІ місце), Слюсар Максим - з правознавства (ІІІ місце).

У 2002-2003н.р.: Карпук Інна – з географії.

У 2003-2004н.р.: Карпук Інна – з географії (І місце) та біології (ІІІ місце); Сергійчук Юрій - з історії, математики, правознавства, географії (І місце), V місце з правознавства на обласній олімпіаді.

У 2004-2005н.р: Сергійчук Юрій - з історії (ІІ місце), Рибачик Юлія – з географії (ІІІ місце);

У 2005-2006н.р: Рибачик Юлія – з географії (ІІІ місце).

У 2006-2007н.р.: Даніліна Юлія - І місце з біології, участь в обласній олімпіаді.

У 2007-2008н.р.: Даніліна Юлія - ІІ місце з біології, участь в обласній олімпіаді; Піщанська Тетяна – ІІІ місце з математики.

У 2008-2009н.р.: Рибачик Юлія – ІІІ місце з географії; Даніліна Юлія – І місце з біології, участь в обласній олімпіаді; Піщанська Тетяна – І місце з фізики та І місце з географії.

У 2009-2010н.р.: Бутенко Анастасія – ІІІ місце з біології; Бордюк Олена – І місце з трудового навчання; Піщанська Тетяна – ІІ місце з географії, участь в обласній олімпіаді.

У 2010-2011н.р.: Бордюк Олена – ІІ місце з трудового навчання; Піщанська Тетяна – ІІІ місце з правознавства, ІІ місце з хімії, участь в обласній олімпіаді.

Учні Ніни Василівни - активні учасники дитячих ранків, постійно прагнуть до творчості.

Прослідковується певна закономірність у здобутих школою досягненнях: велику кількість призерів різноманітних конкурсів складають колишні вихованці Кулик Н.В.

У 2001-2002н.р. вихованці вчителя - Пономарьов Ігор, Булана Наталія, Сергійчук Юрій, Карпук Тетяна стали переможцями районного та учасниками обласного конкурсів ЮДПД; у 2004-2005н.р. – призерами.

У 2008-2009н.р. її вихованка Похідняк Наталія в складі команди ЮДПД посіла ІІ місце в районному конкурсі.

У 2002-2003н.р. – Сергійчук Сергій посів ІІ місце в конкурсі читців-гумористів «До Ковіньки на хвилину, на веселу гуморину».

У 2003-2004н.р. в районному конкурсі театральних колективів вихованці Ніни Василівни Охріменко Володимир, Булана Наталія, Чернівський Олексій посіли ІІ місце і були відзначені журі конкурсу;

у 2006-2007н.р. відзначена учениця вчителя Новінська Оксана за ІІ місце в районному конкурсі театральних колективів;

у 2008-2009н.р. – теж ІІ місце в районному конкурсі театральних колективів ( відзначена Новінська Оксана);

у 2010-2011н.р. вихованка вчителя Піщанська Яна (5 клас) посіла І місце у конкурсі театральних колективів.

У 2008-2009н.р. Рибачик Юлія посіла ІІІ місце в районному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.

У 2009-2010н.р. Бутенко Анастасія посіла ІІ місце в обласному зльоті екологічних гуртків.

У 2010-2011н.р. Піщанська Тетяна – ІІІ місце в обласному зльоті екологічних гуртків.

Вихованці Ніни Василівни є постійними учасниками Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей»:

- у 2008-2009н.р. за результатами конкурсу Лапко Владислав (3 клас) був нагороджений Подякою податкової інспекції та цінним призом;

- у 2009-2010н.р. Лапко Владислав (4 клас) став переможцем районного (І місце) та обласного (ІІІ місце) етапів конкурсу, був нагороджений Дипломами і цінними подарунками;

- у 2010-2011н.р. Лапко Владислав став переможцем районного етапу (І місце), був нагороджений цінним подарунком.

Вихованці педагога беруть активну участь в різноманітних інтерактивних конкурсах.

У 2009-2010н.р. в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»

Лапко Владислав (4 клас) отримав сертифікат з позначкою «відмінно», Піщанська Яна (4 клас) – сертифікат з позначкою «добре».

ЇЇ вихованка Піщанська Тетяна (8 клас) – сертифікат з позначкою «добре».

У 2010-2011н.р. її вихованці Лапко Владислав, Грузінов Андрій здобули сертифікати конкурсу «Кенгуру» з позначкою «відмінно», Піщанська Яна, Талько Катерина, Рибачик Вадим, Грузінова Юлія – з позначкою «добре».

У 2010-2011н.р. у Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» її вихованці Бутенко Анастасія, Лисяк Микола, Лапко Владислав, Піщанська Яна, Піщанська Тетяна здобули сертифікати з поміткою «Срібний колосок».

В 2001 році 3 учні Ніни Василівни - Кулик Євген, Долгов Валентин, Буланий Анатолій закінчили школу із Золотими Медалями, у вузи вступили – 15.

У 2005 році вихованка Ніни Василівни Карпук Інна була нагороджена Золотою медаллю, вступили у вузи – 12.

У 2009 році зі Срібною медаллю школу закінчили Рибачик Юлія, Даніліна Юлія. До ВНЗ вступили – 7 учнів (58%).

Карпук Інна у 2005 році стала переможцем предметної олімпіади серед відмінників навчання старшої школи та вищих навчальних закладів аграрного профілю І і ІІ рівнів акредитації при Національному аграрному університеті і нагороджена Грамотою Кабінету Міністрів України. Закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Після закінчення школи випускники Кулик Ніни Василівни, наслідуючи її, стали студентами педагогічних вузів: Булана Наталія, Адамчик Ірина, Новінська Оксана, Похідняк Наталія.

Педагог постійно підтримує зв’язки зі своїми вихованцями, які навчаються в основній та старшій школі, із випускниками школи. Багато із них, вже будучи студентами, діляться своїми надбаннями, успіхами із першим вчителем, консультуються з нею з окремих питань.

Колеги по роботі і односельці глибоко шанують Ніну Василівну за її уміння створити позитивну мотивацію навчання, пробудити в учнів зацікавленість до вивчення основ наук, за те, що вона особистим прикладом і наполегливою працею утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, духовних, історичних цінностей.

Бібліографія:

  • Гринько В.П. Букварик - Веселик.- К.: Веселка, 1990.
  • Народ скаже - як зав'яже. Українські народні прислів'я, приказки, загадки. - К.: Веселка, 1990.
  • Науменко В.О. Посієш вчасно. Навчальні посібники. - К.: 1997.
  • Наша мова солов'їна. - К.: Веселка, 1990.
  • Ярешко Л.Є. Весела абетка. Чернігів. Видавництво «Десна», 1992.

Де зберігається матеріал про досвід: відділ освіти Решетилівської райдержадміністрації

 

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 159
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вхід
Пошук
Архів новин
Друзі сайту