Районний методичний кабінет

відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Решетилівської РДА

Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника
Решетилівської районної ради
Полтавської області

Картка обліку об’єкта передового педагогічного досвіду

Тема досвіду: Гуманізація та гуманітаризація освіти засобами естетичного виховання школярів

Об’єкт досвіду: Ілієва Ніна Петрівна, учитель світової літератури та російської мови Решетилівської гімназії ім.І.Л.Олійника Решетилівської районної ради Полтавської області

Дата народження: 13.03.1960

Освіта: вища - Полтавський державний педагогічний інститут, 1985

Фах: учитель російської мови та літератури

Стаж педагогічної роботи: 32 р.

Адреса досвіду: Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника Решетилівської районного ради; (05363)2-17-83

Вид досвіду за характером новизни: раціоналізаторський.

Актуальність досвіду: У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти наголошується на розвитку особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.

Тому, одним з головних завдань предмета «світова література» - є формування гуманістичного світогляду, духовного світу учня, його моралі, загальної культури, особистісних рис громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

Провідна педагогічна ідея досвіду: Систематичне залучення учнів до надбань вітчизняного і світового письменства, розвиток у них стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої літератури протягом життя, збагачення духовно-емоційного досвіду, формування загальної культури.

Технологія досвіду: Об’єктом вивчення в літературі є художній твір. Складність полягає у виборі методів та прийомів , правильне застосування яких дало б змогу навчити учнів сприймати твір за законами естетичного мислення , розуміти його художню природу, опанувати технологію його аналізу, усвідомити специфіку «мови» словесного виду мистецтва.

Учитель, маючи чималий досвід роботи, під час уроків завжди враховує підвищений інтерес до навколишнього світу, який притаманний підліткам, їх бажання знайти відповіді на одвічні питання у побудові стосунків, дати свою оцінку подіям (часто максималістську). І найбільш вдалими видами робіт на уроках Ілієвої Н.П. є постановка проблемного запитання, самостійного аналізу твору через призму сучасності, евристичної бесіди, семінару, диспуту.

На уроках світової літератури домінуючою формою навчання і здійснення контролю за досягнутими результатами також є діалог, який відбувається на всіх етапах навчальної діяльності і який спонукає розмірковувати, робити узагальнення і висновки, висловлювати власні думки і оцінки.

З метою зацікавленості учнями матеріалом уроку, підготовки їх до сприйняття інформації, учитель використовує різні засоби: інтригуючий початок уроку; використання цитат, крилатих висловів, уривків із художнього твору; розповідь-діалог; вирішення проблемних ситуацій, тощо. Це спонукає учнів до самостійного прочитання тексту вдома, опрацювання додаткової літератури, створення власних комп’ютерних презентацій.

Часто учитель використовує такий вид літературної бесіди, як «вільна бесіда», запитання-«провокації» (Наприклад: «Що сьогодні побачив би у наших душах Воланд?»).

Нестандартні форми проведення уроку: урок-рольова гра, урок-вікторина із складанням власних ребусів, кросвордів, заочні та справжні уроки-подорожі (у середніх ланці); урок-суд (над сьогоднішніми злочинами і сьогоднішніми Раскольніковими), урок-конференція, урок-семінар (для старшокласників ) сприяє розвитку в учнів уміння вільно спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати та відстоювати власну думку, вести дискусію, оцінювати життєві явища, та проблеми сучасності, висловлювати щодо них власне ставлення, досягати взаєморозуміння та взаємодії з іншими людьми.

Велику увагу учитель приділяє мотиваційному моменту щодо прочитання твору та вивчення літератури взагалі, засвоєння через мову і літературу історії, культури народу, моральних та естетичних цінностей, формування світоглядних переконань учнів, громадянських якостей.

Результативність досвіду.

  • Якісний показник знань учнів зі світової літератури становить 76%.
  • Учні-переможці районних та обласних олімпіад з російської мови та літератури
  • Учасник професійних конкурсів
  • Лауреат Фестивалю «Золотий фонд уроків Полтавщини»
  • Ділилася досвідом на обласних семінарах
  • Запрошувалася як лектор на курси підвищення кваліфікації ОІППО

Де зберігається матеріал про досвід: районний методичний кабінет відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА.

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 159
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вхід
Пошук
Архів новин
Друзі сайту