Районний методичний кабінет

відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Решетилівської РДА

Решетилівської гімназії імені І.Л.Олійника
Решетилівської районної ради
Полтавської області

Картка обліку об’єкта передового педагогічного досвіду

Тема досвіду: Виховання та формування духовності засобами літератури.

Об’єкт досвіду: Пархоменко Валентина Володимирівна, учитель української мови та літератури. Стаж роботи - 25 років ( з 1987 року). Вища освіта: 1987 – Полтавський педагогічний інститут імені В. Г. Короленка; спеціальність - українська мова і література.

Кваліфікаційна категорія: вища.

Мета досвіду: Виховання та формування духовності учнів є актуальною, і належить до проблеми соціального характеру, оскільки пов’язана з таким поняттям як формування особистості. У наш час дуже часто можна почути заклики про підняття національної свідомості людини та виховання справжнього громадянина. А поштовхом і основою для цього є, в першу чергу, виховання духовної особистості. Школі змалку треба турбуватися про духовний світ дитини. Саме тоді молодь буде майбутнє нашої нації, буде рушійною силою, яка спроможна буде вирішувати проблеми держави. Адже від ставлення молоді до надбань культури залежить нині духовне оновлення суспільства, зміст її цінних орієнтацій і майбутнє. Духовність – це творча спрямованість , наснага, енергія людини. Особистість має право на самостійність та індивідуальність. Однак для пробудження і подальшого розвитку учня потрібно створити відповідні умови. І питання це – надзвичайно важливе, оскільки духовність визначає спрямованість усіх розумових , емоційно-чуттєвих,вольових якостей людини, її здатність до самоусвідомлення себе, особистості.

На сьогодні ми вже можемо спостерігати активний процес оновлення змісту освіти й удосконалення систем духовного виховання учнів. Тому головною метою загальноосвітньої школи є переосмислення й переорієнтація та вплив на формування високо моральної громадської позиції , національної свідомості. Потяг до прекрасного.

Учитель-словесник повинен стати на бік формування і виховання морально - естетичного і духовного поряд із вивченням художнього твору.

Адреса досвіду: Решетилівська гімназія імені І.Л. Олійника  Решетилівський район Полтавської області

Досвід вивчався: у Решетилівській гімназії у 2006 – 2007 н. р. Адміністрацією гімназії були відвідані уроки, проведено їх аналіз . Учителі - словесники відвідували відкриті уроки та виховні заходи. На засіданні методоб’єднання розглядалися питання з наступним обговоренням.

Актуальність досвіду: система освіти в нашій державі нині перебуває в стані структурної перебудови. Модернізуються зміст, методи, засоби та форми організації навчання, освіта має активно сприяти формуванню нової ціннісної системи суспільства – відкритої, варіативної, духовної та культурно-наповненої,толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості. Література як один із видів мистецтва - найпопулярніший і найдоступніший усім. Вона приносить радість людині, підносить її духовно. Вивчення літератури в школі проводиться не лише з освітньою , але і з виховною метою. Адже засобами мистецтва слова виховується любов до України, повага до її мови, народу, історії, звичаїв, традицій роду. Велике значення рідна література має в естетичному, моральному, духовному вихованні :вихованні загальнолюдських, українознавчих цінностей людини, її духовного відродження. Узагалі проблеми духовності торкалися багато років тому. Про це свідчать праці педагогів минулого: Я. Каменського, Г.Г.Песталоці, Дистервега,В.О. Сухомлинського.

Вони одностайно виділили головні фактори,які впливають на духовне виховання учнів: праця, сім’я, школа, вчитель.

На сучасному етапі проблемою духовності займаються багато вчених,серед яких:О. Майкіна, Г. Сагач, С. Соловейчик, І. Зеліченко. Саме тому обрала тему «Виховання та формування духовності засобами літератури», бо ця проблема є однією з головних у нашій державі. Адже суспільство й держава не можуть існувати, нормально виконувати свої функції без певної системи гуманістичних, духовних цінностей. Оволодіння учнівською молоддю духовними цінностями підносять свідомість особистості на вищий щабель,наповнюють життя й діяльність високими громадськими цілями. Духовність зміцнює єдність усього суспільства, забезпечує подолання труднощів на шляху його розвитку. Саме школа формує майбутні покоління, а від цього залежить розквіт і розвиток нашої держави.

Провідна педагогічна ідея досвіду: Проблема формування духовності учнів – це одна з головних проблем нашої держави. Успішний розвиток демократичних процесів в Україні залежить від багатьох умов,серед яких провідне місце посідає духовне відродження громадян. І питання це важливе, оскільки духовність визначає спрямованість усіх розумових , емоційно – чуттєвих , вольових якостей людини, її здатність до самоусвідомлення себе як особистості.

На сьогодні ми вже можемо спостерігати активний процес оновлення змісту освіти й удосконалення систем духовного виховання учнів. Тому головною метою загальноосвітньої школи є переосмислення й переорієнтація та вплив на формування високоморальної громадянської позиції, національної свідомості, потяг до прекрасного. Нині виховання морально – естетичного і духовного стає в один ряд із вивченням і засвоєнням програмового матеріалу.

Література як навчальний предмет через проникнення учня в духовний світ письменника та його героїв сприяє створенню узагальненого образу представника своєї національної спільноти та національного ідеалу.

Уроки літератури мають не лише освітнє, а й виховне значення. Вплив засобів мистецтва слова величезний. Духовна спадщина нашого народу зберігає характерні риси українського виховного ідеалу, якому має підпорядковуватися формування національної самосвідомості підростаючого покоління. Література відкривається перед учнями новими гранями як могутнє джерело української духовності, нерозривно пов’язана з національними та культурними традиціями.

Моя мета: сформувати гармонійно – розвинену , освічену , соціально активну й національно свідому молоду людину, яка має почуття громадянської відповідальності, високі духовні якості, є носієм кращих надбань національної та світової культур, здатна до самовдосконалення. Саме таку особистість прагну формувати на своїх уроках.

Результативність участі в конкурсах, олімпіадах.

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

Навчальний рік

2 етап

3 етап

2008- 2009

Козарь Аліна (8кл.)-1м.

10м.

2009 - 2010

Полянський Владислав 9кл - 1м.

-

2010 - 2011

Черун Оксана ( 11кл.) – 1м.
Тесленко Антоніна (10кл.) 1м.
Галанська Марина ( 5кл.) -1м.

10 м.
-
4м.

2011 - 2012

Тесленко Антоніна (11кл.) – 1м.
Різник Ельвіра ( 5кл.) – 1м.

9м.
13м.

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка

Навчальний рік

2 етап

3 етап

2010 - 2011

Тесленко Антоніна (10кл.) – 1м.
Галанська Марина (5кл.) – 2м.
Черун Оксана (11кл.) – 2м.

 

2011 – 2012

Різник Ельвіра (5кл.) – 1м.
Тесленко Антоніна (11кл.) – 1м.

6м.
7м.

Літературно – мистецький конкурс «Коли плачуть тюльпани»

Новосядлий Ігор - лауреат обласного етапу

Інтерактивний конкурс з української мови «Патріот»

 Навчальний рік

 Кількість учнів

 2010 – 2011

 10

 2011 - 2012

 3

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

Навчальний рік

2 етап

3 етап

2009 – 2010

Козарь Аліна (9кл.) –5м.
Полянський Владислав(9кл.) – 2м.
Тесленко Антоніна(9кл.) –4м.
Сень Марина (10кл.) – 2м.
Черун Марина (10) – 4м.

 

2010 – 2011

Новосядлий Ігор ( 11кл.)
Черун Оксана (11кл.) – 4м.
Тесленко Антоніна (10кл.) – 3м.
Полянський Владислав (10кл.) – 3м.

 

2011 – 2012

Полянський Владислав (11кл.) – 1м.

6м.

Результативність навчальних досягнень з української мови

 Клас

 2009 - 2010

 2010 - 2011

2011 - 2012

 5 – в

 -

 -

 9,3

 6 - в

 -

 8,8

 8,4

 11 -б

 7,7

 8,8

 9,2

 11 - г

 4,2

 6,8

 6,3

Результативність навчальних досягнень з української літератури

 Клас

 2009 - 2010

 2010 - 2011

 2011 - 2012

 5 - в

 -

 -

 9,6

 6 – в

 -

 9

 8,5

 11 - б

 8,2

 9,6

 9,3

 11 – г

 4,2

 6,8

 6,3

Бібліографія

  • Бугайко Т. Ф., Бугайко Ф. Ф. Навчання і виховання засобами літератури. – К. : Школа, 1997, - 176с.
  • Месевря О. Бережімо собори власних душ //Українська мова і література в школі. – 2003, №2.
  • Подранецька Н. Г. Проектна технологія на уроках літератури // Українська мова та література в школі. – 2008, № 7.
  • Скуратівський Л. І. Питання духовності як філософська та методична проблема // Українськамова та література в школі. – 2009, №5.
  • Степанишин В. Нові підходи до викладання української літератури //Дивослово. – 1995, №1.
  • Сухомлинський В. О. Народження громадянина //Вибр. Тв..:5 –ти т.-т.3.- Школа, 1977.- с. 283.
  • ФасоляА. Проблема методичного інструментарію // Дивослово . – 2005, №9.
  • Чумак Т. До проблеми формування духовного світу особистості на уроках літератури // Українська мова і література в школі. – 2005, №4
  • Шумовська І. О., Степанчук Н. В. Формування духовності у процесі викладання гуманітарних дисциплін// Нові технології навчання.- Вінниця, 2011.

Де зберігається матеріал про досвід: відділ освіти Решетилівської райдержадміністрації

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 159
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вхід
Пошук
Архів новин
Друзі сайту